กระติ๊บ


วาริช พร้อมภูล

ประวัติการศึกษา

Silpakorn University, Hotel Institute Montreux

หลักสูตรที่จบ

Master of International Business in Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


เรียนที่ Hotel Institute Montreux (HIM) มาแล้ว 3 เทอม

ประทับใจเพื่อนๆ ได้รู้จักคนมากมายหลายเชื้อชาติ การเรียนการสอนที่นี่เรียนค่อนข้างหนัก เพราะเวลาเรียนน้อย แต่ก็ทำให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นและมีความภูมิใจกับตัวเองเวลาที่ทำงานออกมาประสบความสำเร็จ หนูชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบที่นี่สวยมาก เดินทางสะดวกปลอดภัย และผู้คนที่นี่เป็นมิตร