ปลาวาฬ


วรสิทธิ์ อิสสระ

ประวัติการศึกษา

Santa Fe College, USA, César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ

Master of Arts in International Business in Hotel and Tourism Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Owner, Sri Panwa Phuket


สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ถือว่ามีคุณภาพด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก

ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป อีกทั้งยังได้รับการขนานนามให้เป็นดินแดนแห่งต้นกำเนิดอุตสาหกรรมด้านการบริการ ทำให้การศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วทุกมุมโลก