นนท์


วชิรวุฒิ กองแก้ว

ประวัติการศึกษา

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


การเรียนที่นี่ถือว่าค่อนข้างหนักและเข้มข้นครับ เวลาเรียนอาจารย์จะเน้นให้เราได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตลอด

มันทำให้เราได้ดึงศักยภาพในตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อนๆที่นี่ก็มาจากหลากหลายเชื้อชาติมีความเป็น international ทำให้เราได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม ภาษา และการทำงานร่วมกันซึ่งจะเป็นผลดีกับการทำงานหรือการเติบโตในสายงาน hospitality ต่อไปในอนาคตแน่นอนครับ