ชาม


ปรารถนา ขันอาสา

ประวัติการศึกษา

Rajinibon School, IHTTI School of Hotel Management

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Art (Honours) in International Hospitality and Design Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Customer Service Officer – VIP Division – Customer Service Department at Suvarnabhumi Airport


พอรู้ตัวเองว่าอยากเรียนด้านการโรงแรม ก็ได้ศึกษาข้อมูลสถาบันต่างๆ

ทั้งหลักสูตรอินเตอร์ของไทย และในต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ และนิวซีแลนด์ สุดท้ายได้ตัดสินใจเลือกเรียนที่สวิสเซอร์แลนด์ กับทาง Swiss Education Group และได้เลือกเรียนที่ IHTTI, School of Hotel Management เพราะสวิสเซอร์แลนด์เป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนการโรงแรม อีกทั้งยังมีหลักสูตรที่สอนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้รู้จริง และรวมไปถึงได้เรียนรู้จากภาคปฎิบัติ ได้เรียนรู้จริงได้ปฏิบัติลงมือทำจริง ทำให้ได้เข้าใจในแก่นของงานโรงแรมอย่างแท้จริงค่ะ