นิร่า


นิรมล เกวิลเลอ

ประวัติการศึกษา

Shatec Institute Singapore, Hotel Institute Montreux

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Corporate Sales – Starwood Hotels and Resorts Worldwide (Based in Dubai)


สถานที่ตั้งโรงเรียน HIM และหลักสูตรของที่นี่ลงตัวมาก

เนื่องจากนิร่าอยากเรียนในโรงเรียนที่อยู่ติดริมทะเลสาบ และมองเห็นวิวภูเขาซึ่งมีทั้งบรรยากาศที่เหมาะแก่การเรียนและทำให้รู้สึกผ่อนคลายหลังเลิกเรียนไปพร้อมๆกัน หลักสูตรที่นิร่า เรียนจะเน้นไปทางด้านบริหารธุรกิจ โดยที่ไม่ลืมใจความหลักของงานบริการ ทำให้สุดท้ายแล้วนิร่าสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนมากับงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี