เบตตี้


นิชา พงศ์สถาพร

ประวัติการศึกษา

Burnside High School (New Zealand), International Hotel and Tourism Training Institute

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Art in International Hospitality and Design Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Public Relations Manager at Pullman Bangkok Hotel G


เลือกเรียนที่ IHTTI เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเล็กมีทิวทัศน์สวยงามน่าอยู่สะดวกสบาย

ที่พัก ที่ IHTTI จัดเตรียมไว้ให้ทันสมัยอยู่สบายสะอาด และมีสิ่งอำนวย ความสะดวกครบครัน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาได้ดีทั้งภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส คณาจารย์เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง และเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงในสาขางานโรงแรม