นำ


นำพล จารุศิริพิพัฒน์

ประวัติการศึกษา

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Master of International Business in Hotel and Resort Management (Specialisation in Food and Beverage Management)

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


การใช้ชีวิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันสนุกมากครับ ที่ SHMS ผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ

ทำให้ผมได้เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการอย่างถ่องแท้ และสามารถเข้าใจรูปแบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนสถานที่เรียนมีความทันสมัย พร้อมให้กับนักเรียนทุกคน ซึ่งช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทอมแรกที่ผมมาเรียนที่ SHMS ผมต้องเรียนในหลักสูตร Postgraduate Diploma ก่อน เพราะว่าผมไม่ได้จบปริญญาตรีด้านการโรงแรมเลยต้องเรียนอนุปริญญาโทก่อน ผมเลือกเรียนในสาขา Hotel Operations Management เพราะมีภาคปฏิบัติเยอะ ซึ่งเหมาะกับตัวผมมากครับ เพราะว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบนั่งเรียนอยู่ในแต่ห้องอย่างเดียว พอเรียนจบ Postgraduate Diploma ก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตร Master of International Business in Hotel and Resort Management (Specialisation in Food and Beverage Management) ผมรับรองครับว่า การมาเรียนที่ SHMS จะมีส่วนช่วยในการเติบโตในสายงานธุรกิจการบริการอย่างแน่นอน