แอล


ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี

ประวัติการศึกษา

Kasetsart University, Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Master of Science in International Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Director of Business Development at Shangri-la Hotel Bangkok


แอลชอบทำงานด้านการบริหารงานโรงแรมมากเป็นพิเศษ เพราะเราต้องใช้ความรู้ ไหวพริบ ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ

รวมทั้งเปิดโอกาสให้ได้พบปะผู้คนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรม แอลอยากบอกว่า การได้เรียนที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประสบการณ์ความทรงจำที่ดี และยังทำให้ประวัติการเรียนและการทำงานดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นค่ะ