นัท


ชนัดดา เตชนันทกุล

ประวัติการศึกษา

Swiss Hotel Management School

หลักสูตรที่จบ

Postgraduate Diploma in Events Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน


หนูจบปริญญาตรีมาจาก Assumption University Major Business English และเลือกเรียน Minor วิชา Hotel Management ทำให้รู้สึกสนใจด้านการโรงแรมและส่วนตัวหนูก็ชอบด้านอีเว้นท์

เลยได้หาข้อมูลเพื่อที่จะเรียนต่อ จึงได้รู้ว่าที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) มีหลักสูตรเกี่ยวกับด้านอีเว้นท์ และสวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเรียนการโรงแรม  เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่ ในสาขา Events Management หนูชอบหลักสูตรการเรียนการสอนที่ SHMS เพราะที่นี่เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี หนูชอบปฏิบัติมาก ทำให้ได้ฝึกลงมือปฎิบัติจริง ได้จัดงานอีเว้นท์จริง คิดธีมของงานเองกับเพื่อนร่วมงาน โดยใช้สถานที่ภายในโรงเรียน ความรู้สึกเหมือนได้จัดงานอีเว้นท์ในโรงแรมจริงๆ เพราะโรงเรียนนี่เคยเป็น Ski Resort มาก่อน  การที่ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างสัญชาติ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ทำให้เราได้แชร์ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน ความแตกต่างนี่แหละ ที่ทำให้หนูได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น