ชาแพง


กุลณัฐฐา เล่าสีห์สวกุล

ประวัติการศึกษา

Triam Udom Suksa Nomklao School, IHTTI School of Hotel Management

หลักสูตรที่จบ

Bachelor of Arts in International Hospitality and Design Management, Master of International Business in Hotel and Design Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

Assistant Operation Excellence Manager at Asset World Corporation


IHTTI School of Hotel Management ตั้งอยู่ในเมือง Neuchatel ที่มีอากาศดี ติดทะเลสาบ Neuchatel บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการเรียน และพักผ่อนไปพร้อมๆ กัน

เป็นสถาบันขนาดเล็กซึ่งเป็นข้อดีที่จะทำให้อาจารย์ และนักเรียน มีความเป็นกันเอง ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ จนสามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ก็มีความสนิทสนมเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศการเรียน และความเป็นอยู่ ดูอบอุ่นมาก จนทําให้เรารู้สึกว่า “คนที่จะทํางานในอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการนั้นควรจะมีความเป็นกันเอง ยิ้มแย้ม แจ่มใส อบอุ่น สบายใจ” การเรียนการสอนที่ IHTTI มิได้มุ่งเน้นทฤษฎีเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญมากยิ่งขึ้นนอกจากด้านการโรงแรมแล้ว ทางสถาบันมีการเรียนการสอน การออกแบบภายใน (INTERIOR DESIGN) ทำให้เราได้เรียนรู้พื้นฐานของการออกแบบที่ดี ซึ่งสำคัญมากในการโรงแรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เมื่อจบการศึกษา และเข้าสู่อาชีพ