Testimonials

พวกเราภูมิใจ

ในตัวนักเรียนไทย

ที่จบจากประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ทุกคน

Swiss Education Group ได้ให้การดูแลและการบริการให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ให้กับนักเรียนไทยมามากกว่า 30 ปี Swiss Education Group เป็นกลุ่มโรงเรียนการโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งจากจำนวนศิษย์เก่าที่เรียนจบมาอย่างภาคภูมิใจทีมีมากกว่า 1,700 คน ทำให้เราเป็นกลุ่มโรงเรียนการโรงแรมที่มีศิษย์เก่าที่จบจากสวิตเซอร์แลนด์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ณ ปัจจุบันนี้ศิษย์เก่าของเราทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส หรือตำแหน่งผู้บริหาร บางท่านก็ได้ผันตัวออกมาเป็นเจ้าของกิจการ โดยยังทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการอยู่เช่นกัน และยังมีบางส่วนที่ทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ เช่น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเงินและการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์ และยังมีบางท่าน ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลอีกด้วย

เนื่องด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของเราที่มีจำนวนมาก พวกเค้าไม่เพียงแต่รวมตัวกันละสร้างเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ Swiss Education Group ยังขยายเครือข่ายไปยังศิษย์เก่าทั่วโลกผ่าน “สังคมออนไลน์  ที่มีชื่อว่า My Career” ซึ่งสร้างมาเพื่อให้ศิษย์เก่าในเครือ Swiss Education Group เท่านั้น ได้เชื่อมต่อกันในโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำในสาย Hospitality Industry ที่รออยู่ทั่วโลก

Testimonial จากศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 • All
 • César Ritz Colleges Switzerland
 • Culinary Arts Academy Switzerland
 • Hotel Institute Montreux
 • IHTTI School of Hotel Management
 • Swiss Hotel Management School
ปรารถนา ขันอาสา
พอรู้ตัวเองว่าอยากเรียนด้านการโรงแรม ก็ได้ศึกษาข้อมูลสถาบันต่างๆ
วิภวา สิทธา
การโรงแรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่ามีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านสายงานการโรงแรม
กุลณัฐฐา เล่าสีห์สวกุล
IHTTI School of Hotel Management ตั้งอยู่ในเมือง Neuchatel ที่มีอากาศดี ติดทะเลสาบ Neuchatel บรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับการเรียน และพักผ่อนไปพร้อมๆ กัน
พัชร วงศ์รัศมี
เหตุผลที่คัดตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์ เพราะคัดเคยได้สัมผัสกับงานบริการ เกิดความรู้สึกว่า “เราชอบนะ ทำแล้วเราสนุกกับงาน
นิชา พงศ์สถาพร
เลือกเรียนที่ IHTTI เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเล็กมีทิวทัศน์สวยงามน่าอยู่สะดวกสบาย
จุฑามาศ ทรัพย์เจริญกูล
เซซ่าร์ ริทซ์ คอลเลจ เป็นโรงเรียนที่ขนาดไม่ใหญ่นัก
พัชริดา เหมกระศรี
หลักสูตรปริญญาโทที่ เซซ่าร์ ริทซ์ คอลเลจ เน้นทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ
พิมพ์นิษฐา โกวิทคณิต
ที่เลือกเรียนการโรงแรมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วรสิทธิ์ อิสสระ
สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ถือว่ามีคุณภาพด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก
สาธิยา อามาตย์มนตรี
ประทับใจการเรียนการสอนที่ Cesar Ritz Colleges Switzerland (CRCS) ค่ะ
ปรางมาศ จันทร์สร้าง
ประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือเพื่อน เราช่วยเหลือกันและกัน
ละอองฝน ปริวุฒิพงศ์
ตลอดเวลาที่ฝนได้เรียนที่ CRCS มีความประทับใจเพื่อนๆ และก็อาจารย์ทุกคน
ธัญชนก อามินเซ็น
หนูจบปริญญาตรีมาจาก Assumption University Major Business English และเลือกเรียน Minor วิชา Hotel Management ทำให้หนูชอบด้านการโรงแรม
จารวี หวังศุภกิจโกศล
ที่เราตัดสินใจมาเรียนต่อการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์
Nattacha Munraksut
การเรียนการสอนที่ César Ritz Colleges จะเน้นให้เราคิดโปรเจคส์ของตัวเอง
วชิรวุฒิ กองแก้ว
การเรียนที่นี่ถือว่าค่อนข้างหนักและเข้มข้นครับ เวลาเรียนอาจารย์จะเน้นให้เราได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตลอด
ลักษมีกานต์ อิงคะกุล
เป็นประสบการณ์ที่ดีจนแทบไม่น่าเชื่อ
พรปรียา จันทกุล
ที่บ้านอิมทำสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว อิมได้มีโอกาสในการเข้ามาช่วยงานของที่บ้านตั้งแต่เด็ก ทำให้อิมได้คลุกคลีและซึมซับ และได้โตมาพร้อมๆกับธุรกิจของที่บ้าน
ชนกนาถ ฟุ้งสาคร
เฟิร์นตั้งใจเรียนต่อปริญญาโท ด้านการเมืองการระหว่างประเทศ
ชนัดดา เตชนันทกุล
หนูจบปริญญาตรีมาจาก Assumption University Major Business English และเลือกเรียน Minor วิชา Hotel Management ทำให้รู้สึกสนใจด้านการโรงแรมและส่วนตัวหนูก็ชอบด้านอีเว้นท์
เจตน์กิจ ดิลกจิรพันธ์
ผมเลือกเรียนที่ Hotel Institute Montreux (HIM)
ปิ่นรดี เพชรบุล
ปิ่นจบปริญญาตรี สาขา Accounting และจบปริญญาโท สาขา Finance จาก Assumption University เหตุผลที่มาเรียนที่นี่ สนใจในหลักสูตรการเรียนการโรงแรม
วาริช พร้อมภูล
เรียนที่ Hotel Institute Montreux (HIM) มาแล้ว 3 เทอม
มิรา นวลขลิบ
แพรเรียนจบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวมา หลังจากเรียนจบปริญญาตรีเกิดความสนใจอยากเรียนต่อปริญญาโทด้านการโรงแรม
ชัยนริศร์ เกษสุขสมวงษ์
ตอนแรกเรื่องที่พักเป็นสิ่งที่ฟีมคิดว่าจะดีหรือไม่ดี
นิรมล เกวิลเลอ
สถานที่ตั้งโรงเรียน HIM และหลักสูตรของที่นี่ลงตัวมาก
ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี
แอลชอบทำงานด้านการบริหารงานโรงแรมมากเป็นพิเศษ เพราะเราต้องใช้ความรู้ ไหวพริบ ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ
 • 1
 • 2


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.