หลักสูตรอนุปริญญาโทสาขาการจัดการงานโรงแรมและงานอีเวนต์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการโรงแรมมาก่อน หลักสูตรจะเน้นการเรียนรู้การทำงานในสายงานธุรกิจการบริการ การจัดการงานโรงแรม และการจัดการงานอีเวนต์ การเรียนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานที่จริง นักศึกษาสามารถใช้ความสามารถพิเศษที่มี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอาชีพการทำงานในอนาคต และเพิ่มเติมหลักการปฏิบัติงานในงานของ MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions)

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายนของทุกปี ระยะเวลา 1 ปี รวมฝึกงาน 1 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักในสูตรอนุปริญญาโท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ หรือเทียบเท่า

 • Postgraduate Diploma in International Hotel Operations Management
 • Postgraduate Diploma in or International Hotel and Events Management

Year 1: Postgraduate Diploma with Specialization (5 Months at Leysin campus)

 • Specialization in International Hotel Operations Management
 • Specialization in International Hotel and Events Management
Specialization in International Hotel Operations Management

Semester 1

International Hotel Operations Management

 • Event and Banquet Management
 • Housekeeping Management
 • Service and Culinary Practice

Common Core

 • Food and Beverage Management
 • Front Office Systems
 • Business Market Research
 • Human Resource Management
 • Professional Career Development
 • Rooms Division Management
 • Wine and Bar Management
 • Language (French or German)

Worldwide Internship (4-6 months)

 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Postgraduate Diploma in International Hotel Operations Management

Specialization in International Hotel and Events Management

Semester 1

International Hotel and Events Management

 • Feasibility and Business Planning
 • Marketing Management for Hospitality
 • Events Management

Common Core

 • Food and Beverage Management
 • Front Office Systems
 • Business Market Research
 • Human Resource Management
 • Professional Career Development
 • Rooms Division Management
 • Wine and Bar Management
 • Language (French or German)

Worldwide Internship (4-6 months)

 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Student Awarded with a Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.


    Privacy Policy and Terms of Service.