หลักสูตรปริญญาตรีจะเน้น 3 กลยุทธ์หลักในการเรียน คือ เทรนด์ของโลกในปัจจุบัน กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ และความเป็นผู้นำทางด้านการปฏิบัติการ นักศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบจาก SHMS และ University of Derby สหราชอาณาจักร สองปีแรกจะเรียนที่วิทยาเขต Caux และปีสุดท้ายจะย้ายไปเรียนที่วิทยาเขต Leysin ในปีสุดท้ายนักศึกษาสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรตามความสนใจ คือการจัดการอีเวนต์ หรือการออกแบบ ถึงแม้จะเลือกเรียนหลักสูตรที่มีความสนใจแตกต่างกัน แต่นักศึกษาจะได้เรียนและทำงานกลุ่มตลอดถึงการจัดการงานเลี้ยงด้วยกั


เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนกุมภาพันธ์ และกันยายนของทุกปี ระยะเวลาเรียน 3 ปี รวมฝึกงาน 2 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

 • Bachelor of Arts in International Hospitality Management
 • Bachelor of Arts in International Hospitality and Events Management
 • Bachelor of Arts in International Hospitality Design Management

Year 1: Food and Beverage Management (5 Months at Caux campus)

 • Semester 1
 • Internship (4-6 months)
Semester 1
 • Beverage Studies
 • Introduction to Hospitality and Events
 • Introduction to Service and Kitchen Theory
 • Service and Kitchen Practice
 • Food and Beverage Cost Control
 • Hospitality Design I
 • Accounting I
 • Business and Academic Communications I
 • Art of Employability I
 • Language I (French or German)

Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Year 2 : Rooms Division Management (5 Months at Caux campus)

 • Semester 2
 • Internship (4-6 months)
Semester 2
 • Yield and Revenue Optimization
 • Marketing
 • Hospitality Design II
 • Housekeeping Management
 • Accounting II
 • Rooms Division Management
 • Event Concept Design
 • Business and Academic Communications II • Art of Employability II
 • Language II (French or German)
Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน นักศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กับทางสถาบัน

Graduate with a Swiss Diploma in Hotel Operations Management

Year 3 : Tailor your degree by selecting one of specialization (5 Months at Leysin campus)

 • Semester 3: Specialization in International Hospitality Management
 • Semester 3: Specialization in International Hospitality and Events Management   
 • Semester 3: Specialization in International Hospitality and Design Management
Semester 3: Specialization in International Hospitality Management
 • Data Driven Decision Making
 • Human Resources and Leadership
 • Marketing and Branding Management
 • Accounting III
 • Project Management

Specialization in International Hospitality Management

 • Research and Reporting
 • AI and Digital Innovation
 • MICE and Logistics
 • Hospitality Economics
 • Ethics, Sustainability and Business Culture
Semester 3: Specialization in International Hospitality and Events Management   
 • Data Driven Decision Making
 • Human Resources and Leadership
 • Marketing and Branding Management
 • Accounting III
 • Project Management
 • Research and Reporting

Specialization in International Hospitality and Events Management

 • MICE and Logistics
 • Hospitality Economics
 • Event Experience Creation
 • Event Experience Management

Semester 3: Specialization in International Hospitality and Design Management
 • Data Driven Decision Making
 • Human Resources and Leadership
 • Marketing and Branding Management
 • Accounting III
 • Project Management
 • Research and Reporting

Specialization in International Hospitality and Design Management

 • Digital Design and Visual Technology
 • Hospitality Design III
 • Food and Beverage Outlet Design
 • AutoCAD

Graduate with a Swiss Higher Diploma in Chosen Specialisation

Year 3: Semester 4 (5 Months at Leysin campus)

 • Specialization in International Hospitality Management
 • Specialization in International Hospitality and Events Management
 • Specialization in International Hospitality and Design
 • Digital Portfolio Project
Specialization in International Hospitality Management
 • Contemporary Trends
 • Strategic Management
 • Digital Marketing
 • International Resort and Spa Management

Specialization in International Hospitality Management

 • Food and Beverage Development
 • People and Intercultural Strategies

Specialization in International Hospitality and Events Management
 • Contemporary Trends
 • Strategic Management
 • Digital Marketing
 • International Resort and Spa Management

Specialization in International Hospitality and Events Management

 • Sustainable Events Management
 • Entrepreneurship in Hospitality and Events
Specialization in International Hospitality and Design
 • Contemporary Trends
 • Strategic Management
 • Digital Marketing
 • International Resort and Spa Management

Specialization in International Hospitality and Design Management

 • Innovation in Design and Technology
 • Retail Management of Luxury Brands


Digital Portfolio Project


Graduate with a Bachelor Degree by Swiss Hotel Management School

Graduate with a Bachelor of Arts (Honours) by University of Derby, UK


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.


    Privacy Policy and Terms of Service.