ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม และธุรกิจการบริการ - Swiss Education Group
Contact Us

2 สถาบัน Cesar Ritz Colleges Switzerland (CRCS) และสถาบัน Hotel Institute Montreux (HIM) มอบทุนการศึกษาเป็นส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% ของแต่ละเทอมการศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาที่สนใจเรียนในเทอมการศึกษาของเดือน กรกฎาคม 2563 นี้เท่านั้น หลักสูตรปริญญาตรีใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี หลักสูตรมาพร้อมกับการฝึกงาน 2 ครั้งได้ทั่วโลก

Cesar Ritz Colleges Switzerland (CRCS)

เปิดสอนทักษะความรู้ด้านธุรกิจการบริการ ระดับ World-Class สถาบันมีทั้งหมด 3 วิทยาเขตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Le Bouveret (เลอบูเวอเรต์) Lucerne (ลูเซิร์น) และ Brig (บริก) โดยมีนักศึกษามากกว่า 60 เชื้อชาติ ซึ่งทำให้คุณได้รับประสบการณ์การศึกษาที่หลากหลายและโดดเด่นไม่เหมือนใคร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความรู้เชิงวิชาการ ปรับทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับการให้บริการในความหลากหลายทางวัฒนธรรม เปิดโอกาสการฝึกประสบการณ์ภาคปฎิบัติ สามารถฝึกงานได้ทั่วโลก

ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี CHF 28,780 เป็นจำนวนทั้งหมด 892,180 บาท

Hotel Institute Montreux (HIM)

สถาบันธุรกิจการบริการคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการบริหารโรงแรมอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการสอนถูกออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ หลักการบริหารแบบชาวสวิสที่ผสมผสานแบบอเมริกันร่วมสมัย เสริมทักษะความรู้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเรียนตามความสนใจของตัวนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ด้านการบริหารความมั่งคั่งและเสถียรภาพทางการเงิน ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และด้านบริหารธุรกิจการตลาดสินค้าแบรนด์หรู

ทุนการศึกษาจนจบปริญญาตรี CHF 26,050 เป็นจำนวนทั้งหมด 807,550 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนการศึกษาคือ

  • จบมัธยมปลายหรือเทียบเท่า

หลักสูตรปริญญาตรีทั้งสองสถาบันการเรียนการสอนเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนเชิงวิชาการกับวิชาภาคปฏิบัติในหลักสูตรสอนให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในทุกทักษะชีวิตเพื่อสำหรับอนาคตการทำงานในทุกอุตสาหกรรม 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

Tel : 02-652-1481

Email : [email protected]

Line : seg_thailand

518/5 ชั้น 7 อาคารมณียา ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

(สถานีรถไฟฟ้า ชิดลม ทางออก 2)