Resort & Wellness Management

เป็นเทรนด์ที่ยังคงมาแรงและแน่นอนว่าจะยังคงอยู่ในกระแสความสนใจจากคนรอบโลกไปอีกนาน เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและวิถีความเป็นอยู่ของผู้คน คือแนวคิดเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย ไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตลอดจนรูปแบบของสปา (Spa) และการดูแลสุขภาพ (Wellness) และการรักษาสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic)

ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล การพัฒนาธุรกิจด้าน Wellness จึงมีมากขึ้น ปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทหลายแห่งปรับตัวให้เข้ากับเทรนด์ในเรื่องของการบริการเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลาย เช่น Spa บำบัดร่างกายและจิตใจ, โยคะ เป็นการยืดเส้นและคลายความเหนื่อยล้าของกล้ามเนื้อ หรือเสนออาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ เช่นอาหารมังสวิรัติ อาหารเจ หรือ อาหารแคลอรี่ต่ำ

อีกเทรนด์ของ Wellness ที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางคือ Wellness and Well being ของกลุ่มคนผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ปัจจุบันผู้สูงอายุมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป และมีกำลังการซื้อสูง การจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การออกกำลัง และอาหารที่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้อง หรือในโรงแรมที่เพิ่มความสะดวกสบาย และปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุ ก็เป็นสิ่งที่โรงแรมหรือรีสอร์ท สามารถนำมาเป็นจุดขายได้อย่างดี

Swiss Hotel Management School มีหลักสูตรปริญญาโท Resort & Wellness Management พัฒนา เพิ่มพูนความรู้และนำไปใช้ได้จริง มีทั้งหลักสูตรออนไลน์และเรียนในห้องเรียนที่วิทยาเขตอันสวยงาม Leysin, Switzerland Hotel Institute of Montreux มีสาขาวิชาเฉพาะ Management for Senior Living ที่ช่วยให้เข้าใจหลักการและพื้นฐานการจัดการ Wellness กับผู้สูงวัยได้เป็นอย่างมืออาชีพ

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตร

Master of International Business in Hotel, Resort & Wellness Management

Swiss Education Group มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างทักษะทั้งด้านการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Swiss Education Group มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางการเรียนของตนเองได้ สนใจเรียนต่อสาขา Culinary Art ปรึกษาพี่ๆ ฟรี

Contact us


  Privacy Policy and Terms of Service.

  UPCOMING EVENTS

  bba-in-international-hospitality-and-events-management
  ประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศของ จอร์จิโอ้ส์ จบในระดับปริญญาตรีจาก Swiss Hotel Management School (SHMS)

  FestivalCulinaire
  เรียนปริญญาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมีพื้นฐานก่อนหรือไม่?

  Rosti
  อาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์

  hoblot partner swiss education group
  อูโบลท์นาฬิกาแบรนด์หรูร่วมงานกับสวิส เอดูเคชั่น กรุ๊ป