Swiss Hotel Management School - Swiss Education Group
Contact Us
 

LIVE AND LEARN HOSPITALITY
IN A SWISS PALACE

Swiss Hotel Management School

Swiss Hotel Management School

Hospitality – F&B – Events – Resort & Wellness

มีชื่อเสียงและความเป็นเลิศในฐานะเป็นต้นกำเนิดของการศึกษาด้านบริหารจัดการโรงแรม แบบชาวสวิสขนานแท้ที่โด่งดังไปทั่วโลก ในด้านการบริหารงานโรงแรมและงานบริการของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลื่องลือมายาวนานกว่าหนึ่งร้อยปี นับตั้ง แต่มีการสร้างโรงแรมสไตล์พระราชวังในช่วงแรกๆ โดยให้บริการกับบรรดาลูกค้าระดับสูงผู้ซึ่งปรารถนาที่จะได้รับการบริการที่ยอดเยี่ยมที่สุด ทำให้ นักการโรงแรมชาวสวิสได้สร้างมาตรฐานในทุกขั้นตอนด้านการบริการ แนวความคิดเหล่านี้ได้กลายมาเป็นพื้นฐานในการเรียน ที่มีชื่อเสียงอันน่าอิจฉา ของการบริการที่ชาวสวิสภาคภูมิใจมาจวบจนถึงปัจจุบัน

หลักสูตรของ SHMS จะผสมผสานทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติเข้าด้วยกัน เป็นการออกแบบหลักสูตรที่เข้าถึงความต้องการในวงการอุตสาหกรรมการ บริการ และเป็นการรับประกันว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสสูงที่จะได้รับการจ้างงาน นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลผ่านการ ทำงานจริงในสถานที่จริง ผ่านการวางแผนจัดงานอีเวนท์ที่หรูหรามีระดับ เรียนรู้ฝึกปฏิบัติการให้บริการภายในร้านอาหารภายในสถาบัน สถาบันตั้งอยู่ บนภูเขาซึ่งแบ่งออกเป็นสองวิทยาเขต คือ วิทยาเขตโคซ์ และวิทยาเขตเลย์แซง

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียนปรึกษาได้ฟรี !! 

Brochure

  Programme of Interest


  School of Interest


  Salutation
  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจาก Swiss Hotel Management School (SHMS)

  Swiss Education Group Student

  ฐิติกร พลชัย “ตง”

  By | Testimonials SHMS, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  ผมเลือกเรียนการโรงแรมที่สวิส เพราะว่าสวิสเป็นต้นตำรับของการโรงแรม และถามว่าทำไมเลือกเรียนการโรงแรม ผมชอบทำงานกับคน ชอบทำให้คนรอบๆตัวมีความสุข ผ่านการฝึกงานมาสองครั้ง

  Read More
  ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี "แอล"

  ทิพย์ธีรา ตัณฑศรี “แอล”

  By | Testimonials SHMS, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  “แอลชอบทำงานด้านการบริหารงานโรงแรมมากเป็นพิเศษ เพราะเราต้องใช้ความรู้ ไหวพริบ ตลอดจนเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ

  Read More
  Swiss Hotel Management School Alumni

  ปรางมาศ จันทร์สร้าง  “มีน่า”

  By | Testimonials SHMS, ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  “ประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือเพื่อน เราช่วยเหลือกันและกัน อยู่กันแบบอบอุ่นมากทั้งเรื่องการเรียนและการทำงานกลุ่มหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม ได้ท่องเที่ยวใน

  Read More

  บทสัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่จบจาก Swiss Hotel Management School (SHMS)

  ไว้ชื่อ โสฬสจินดา “เซบาสเตียน”

  จบระดับมัธยมจาก : Prins Wihelm Gymnasiet, Sweden

  หลักสูตรที่จบจาก SHMS : Bachelor of Arts In Hospitality Management

  ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Cluster Director of Marketing Communications for SO Sofitel Hua Hin, Sofitel Luang Prabang 3 Nagas M Gallery Luang Prabang

  Discover our Campuses