Nattacha Munraksut "Thatch" - Swiss Education Group
Contact Us

กำลังศึกษาที่ : César Ritz Colleges Switzerland (CRCS)

หลักสูตร : Master of Arts in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry

การเรียนการสอนที่ César Ritz Colleges จะเน้นให้เราคิดโปรเจคส์ของตัวเอง เขียนและรีเสิร์จความเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนโปรเจคส์ ซึ่งอาจารย์ที่นี่ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ ให้คำปรึกษาและแนะนำโดยตลอด ที่จะช่วยพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้น ประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับทั้งจากการเรียนและการฝึกงาน เราสามารถเอาไปปรับให้เข้ากับกิจการที่บ้านได้ในหลายๆ ด้าน