Hotel Management

เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้มีความต้องการจ้างงานในอุตสาหกรรมด้านนี้สูง สาขาการโรงแรมถือเป็นอีกหนึ่งสาขาที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก เนื่องจากเป็นสาขาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ธุรกิจการบริการต่างๆ ซึ่งมีหลายหลายทั่วโลก ไม่เพียงแต่สำหรับธุรกิจโรงแรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่รวมไปถึงงานบริการด้านอื่นๆอีกมากมาย เช่น การประชุมและการแสดงสินค้า (MICE) ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจสายการบิน หรือแม้แต่กระทั่ง ราชการและสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่ประจำสถานฑูต เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจระหว่างประเทศ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และสุดท้ายเป็นผู้ประกอบการและอาชีพอื่นๆ ตามความสนใจ เช่น Blogger ท่องเที่ยว นักรีวิว

นักศึกษาที่จบจากสาขาการโรงแรมสามารถทำงานได้ใน “สายงานบริการทุกประเภท”

ถ้าเรารักการบริการ ชอบพบปะกับผู้คน ชอบพูดคุย ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงวัฒนธรรมและภาษาที่แตกต่าง หลากหลาย ทำงานได้ทั่วโลก ชอบสิ่งที่ท้าทายและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นี่เป็นคุณสมบัติที่เหมาะที่จะเรียนการโรงแรม สิ่งที่ได้จากการเรียนต่อต่างประเทศด้าน Hospitality Management หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศ แต่ยังเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนไม่ได้ การบริหารธุรกิจบริการหรือ Hospitality Management ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตร

Swiss Diploma in Hotel Operations Management

Swiss Higher Diploma in Hotel Management

Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management

Bachelor of Arts in Hospitality Business Management

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

Bachelor of Arts in International Hospitality Management

Bachelor of Arts in International Hospitality and Events Management

Bachelor of Arts in International Hospitality Design Management

Postgraduate Diploma in International Hotel Operations Management

Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management

Master of Arts in Hospitality and Tourism Entrepreneurship

Master of International Business in Entrepreneurship

Master of International Business in Hospitality Management

Master of Business Administration MBA

Master of International Business in Hotel, Resort and Wellness Management

Master of Arts in International Hotel Business Management

Master of Science in International Hospitality Management

Swiss Education Group มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างทักษะทั้งด้านการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Swiss Education Group มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางการเรียนของตนเองได้ สนใจเรียนต่อสาขา Culinary Art ปรึกษาพี่ๆ ฟรี

Contact us


  Privacy Policy and Terms of Service.

  UPCOMING EVENTS

  bba-in-international-hospitality-and-events-management
  ประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศของ จอร์จิโอ้ส์ จบในระดับปริญญาตรีจาก Swiss Hotel Management School (SHMS)

  FestivalCulinaire
  เรียนปริญญาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมีพื้นฐานก่อนหรือไม่?

  Rosti
  อาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์

  hoblot partner swiss education group
  อูโบลท์นาฬิกาแบรนด์หรูร่วมงานกับสวิส เอดูเคชั่น กรุ๊ป