Hotel Institute Montreux

Hospitality and business management in dynamic Montreux

สถาบันธุรกิจการบริการคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการบริหารโรงแรมอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการสอนถูกออกแบบเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักบริหารรุ่นใหม่ นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ หลักการบริหารแบบชาวสวิสที่ผสมผสานแบบอเมริกันร่วมสมัย เสริมทักษะความรู้ โดยนักศึกษาสามารถเลือกสาขาวิชาเรียนตามความสนใจของตัวนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ด้านการ บริหารความมั่งคั่งและเสถียรภาพทางการเงิน ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ด้านบริหารธุรกิจการตลาดสินค้าแบรนด์หรูและบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ HIM มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันแก่นักศึกษา บรรยากาศการเรียนที่น่าประทับใจท่ามกลางทวีปยุโรป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมงเทรอซ์เลียบทะเลสาบเจนีวา และมีเทือกเขาแอลป์อันงดงามตระการตาเป็นฉากหลัง

ปรัชญาในการสอนที่ HIM คือการให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างหลักสูตรของเราช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้แบบเจาะลึกตามรายวิชาในชั้นเรียนซึ่งกระตุ้นให้มีการโต้ตอบและแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อาจารย์ที่ HIM ได้คัดสรรมาจากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจการบริการมาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากประสบการณ์จากผู้สอนอย่างเต็มที่ รวมทั้งแชร์ประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นที่พวกเขาจะต้องพบเจอในชีวิตการทำงาน


หลักสูตรที่เน้นบริหารธุรกิจจะเปิดประตูให้คุณมีโอกาสเลือกเส้นทางอาชีพที่แตกต่างหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก นักศึกษาจะได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองความต้องการในโลกแห่งธุรกิจการบริการและธุรกิจอื่นๆ ในทักษะการบริการและองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่คุณได้รับจากสถาบัน คือกุญแจสำคัญที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ

ALUMNI

ชนกนาถ ฟุ้งสาคร

Faculty of Political Science, Postgraduate Diploma in Hotel Management, Master of International Business in Hospitality Management (with Specialization in Luxury Brand Management)

นิรมล เกวิลเลอ

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

ชัยนริศร์ เกษสุขสมวงษ์

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

วาริช พร้อมภูล

Master of International Business in Hospitality Management

ติดต่อเรา


  Privacy Policy and Terms of Service.

  UPCOMING EVENTS

  Virtual Open Day Bachelor and Master at Culinary Arts Academy Switzerland

  21/10/2021

  8:00 pm

  Online Webinar via Zoom

  Virtual Open Day – Bachelor – Swiss Hotel Management School

  07/10/2021

  8:00 pm

  Online Webinar via Zoom

  Study In Switzerland Webinar (Webinar in Thai)

  18/09/2021

  2:00 pm

  Online via Zoom

  Virtual Open Day – Master – Swiss Hotel Management School

  14/10/2021

  9:00 pm

  Online Webinar via Zoom

  เส้นทางสู่สายอาชีพ

  ก้าวสู่สายอุตสาหกรรมการบริการที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว

  โอกาสที่เปิดกว้างไม่เพียงแต่เฉพาะงานโรงแรมเท่านั้น แต่ครอบคลุมรวมไปถึงทุกสายงานในโลกนี้


   Privacy Policy and Terms of Service.


    Privacy Policy and Terms of Service.