สิ่งที่ได้จากการเรียนต่อต่างประเทศด้าน Hospitality Management - Swiss Education Group
Contact Us

สิ่งที่ได้จากการเรียนต่อต่างประเทศด้าน Hospitality Management

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศ แต่ยังเลือกสาขาวิชาที่จะเรียนไม่ได้ การบริหารธุรกิจบริการหรือ Hospitality Management ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการถือเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้มีความต้องการจ้างงานในอุตสาหกรรมด้านนี้สูง นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดสำหรับการศึกษาธุรกิจบริการก็คือ ผู้เรียนไม่เพียงแต่ศึกษาความรู้เชิงลึกเหมือนเช่นการเรียนในสาขาอื่นๆ แต่ยังมีการศึกษาศาสตร์แห่งความรื่นรมย์ ความสุนทรีย์ในชีวิต จิตวิทยาการจูงใจและให้บริการผู้คนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน จึงเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบการทำงานที่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง รับสิ่งใหม่ ๆ เสมอ ในที่นี้ ผู้เขียนได้นำเสนอข้อดีของการศึกษาต่อต่างประเทศด้าน Hospitality Management ไว้หลายประการเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเรียนต่อต่างประเทศ

เป็นที่ทราบกันดีว่า การบริการเป็นเรื่องละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเมื่อผู้ใช้บริการมาจากพื้นหลังทางวัฒนธรรมที่ต่างกัน หากผู้เรียนสามารถเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ก็ถือเป็นแต้มต่อในการทำงานต่อไป เพราะผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงทั้งจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน และจากการใช้ชีวิตประจำวันในต่างแดน อีกแง่หนึ่ง ในฐานะที่เราเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ สิ่งนี้ทำให้เราเข้าใจความคาดหวังของผู้ไปเยือนได้เป็นอย่างดี รู้ว่าการบริการแบบใดที่เป็นการให้บริการที่ดีหรือไม่ดี รู้ว่าควรให้การบริการแบบใดแก่ผู้ที่มาจากวัฒนธรรมหนึ่งๆ ความเข้าใจนี้จะเอื้อต่อการทำงานด้านบริการของเราในอนาคตซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าการขาดประสบการณ์ตรง

ข้อดีประการต่อมาก็คือ เรื่องภาษา จริงๆ แล้วถึงแม้ว่าเราสามารถศึกษาภาษาต่างประเทศที่เมืองไทยได้ แต่หากเราสามารถเรียนต่อต่างประเทศได้ การเรียนต่อนี้จะทำให้เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษา นั้นๆ จริงเท่ากับเป็นการเรียนลัดอีกทางหนึ่ง และทำให้ทักษะภาษาที่เราได้มานั้นเป็นภาษาที่ผู้คนใช้กันจริงในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังทำให้เราเรียนรู้ภาษาที่ใช้สื่อสารทางธุรกิจและเป็นธุรกิจบริการโดยเฉพาะซึ่งผ่านการพูดคุยและประสานงานตลอดการทำงาน ดังนั้น หากคุณต้องการทักษะภาษาที่ดีขึ้น การไปศึกษาต่อต่างประเทศจึงเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการศึกษาในสังคมที่ไม่ได้ใช้ภาษานั้นๆ อยู่แล้ว
อีกประโยชน์ของการไปเรียนต่อด้านนี้ก็คือ คุณสามารถใช้เวลาว่างทำสิ่งที่คุณเรียนมาได้ เพราะงานบริการมีอยู่ในทุกหนแห่ง แต่ผู้ที่มีความรู้โดยตรงในศาสตร์นี้และได้ทำงานบริการยังมีจำนวนไม่มากนัก ยิ่งไปกว่านั้น งานบริการในต่างประเทศถือเป็นงานที่ได้รับการยอมรับ ให้มูลค่าค่อนข้างสูง เพราะถือว่างานบริการเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงต่อการตอบสนองความต้องการที่ไม่สิ้นสุดของลูกค้า ผู้ที่จะทำงานบริการได้จะต้องมีความชอบในงานด้านนี้อย่างแท้จริง ดังนั้น หากกล่าวถึงในแง่เศรษฐกิจแล้วการศึกษาสาขานี้ในต่างประเทศอาจไม่ได้แพงอย่างที่คุณคิด เพราะหลักสูตรของสาขาวิชายังมีการฝึกงานรวมอยู่ด้วย เราจึงสามารถใช้เวลาในช่วงระหว่างศึกษาต่อนี้ในการฝึกงานและในเวลาว่างซึ่งให้ค่าตอบแทนที่น่าพอใจและเป็นธรรม รายได้จากส่วนนี้จึงสามารถนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและแบ่งเบาภาระค่าเล่าเรียนของเราได้

นอกจากนี้ การที่เรามีฐานะเป็นชาวต่างชาติเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ สิ่งนี้ทำให้เรามีความเข้าใจในความคาดหวังของผู้ไปเยือนต่างถิ่นได้เป็นอย่างดี รู้ว่าการบริการแบบใดที่เป็นการให้บริการที่ดีหรือไม่ดี รู้ว่าควรให้การบริการแบบใดแก่ผู้ที่มาจากวัฒนธรรมหนึ่งๆ และเรียนรู้มาตรฐานการให้บริการในธุรกิจบริการในต่างประเทศว่าเป็นไปในลักษณะใดบ้าง เมื่อเรามีความเข้าใจที่ดีเมื่อนำมาใช้ในการทำงานด้านนี้ก็จะทำให้เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าการทำงานโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจมาก่อน สิ่งเหล่านี้ยังเป็นแต้มต่อให้กับการสมัครงานของผู้เรียนอีกด้วย เพราะถือว่าผู้เรียนได้ผ่านประสบการณ์อันหลากหลาย ทั้งประสบการณ์ให้บริการ การใช้ภาษาติดต่อประสานงาน การมีทักษะเอาตัวรอดแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การเรียนรู้วัฒนธรรม การมีวินัยจัดสรรแบ่งเวลาระหว่างเวลาเรียนกับเวลาทำงาน และการได้รับการศึกษาเฉพาะทางในด้านธุรกิจการบริการโดยตรง