HOSPITALITY EDUCATION RANKINGS

ทำไมเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

Why study in Switzerland

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงในด้านการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศอีกทั้งยังถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของวิชาการโรงแรมและการบริการสมัยใหม่ต้นกำเนิดของการบริการที่ดีเยี่ยมนี้ เกิดขึ้นมามากกว่าร้อยปี เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงแรมในรูปแบบของพระราชวังแห่งแรกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับ VIP โรงเรียนการบริหารโรงแรมแห่งแรกถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี 1983 และจนถึงปัจจุบันนี้ หลักสูตรการสอนการโรงแรมของสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

โรงเรียนการบริหารการโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็เป็นโรงเรียนที่สวิสฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายในเรื่องของการสอนด้านการโรงแรมและการทำอาหาร ปัจจุบันสถาบันของเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองกับความต้องการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ถือว่าเป็นหนึ่งในทุกๆ ด้าน

Excelling across sectors

สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นกำเนิดของสภากาชาด (Red Cross) และเป็นที่ตั้งของสำนักงานนานาชาติหลายแห่ง เช่นเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ

(United Nations) สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Olympic Committee) และ FIFA  ถึงสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่เล็ก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมนานาชาติอีกทั้งประชาชนชาวสวิสยังได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆ และจดสิทธิบัตรต่อหัวมากกว่าประเทศอื่นๆ ทั่วโลก สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้มแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นการบริการด้านการเงินหรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงทางด้านของการบริการทางสุขภาพด้วย และถูกจัดเป็นประเทศอันดับต้นๆ ในวารสารของ Euro Health Consumer Index และไม่เป็นที่แปลกใจเลยที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการเลือกเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 นอกจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศใน 10 อันดับแรกที่ปลอดภัย และเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีอาชญากรรมที่ร้ายแรง (ข้อมูลจากนิตยสาร Forbes)

เรื่องการศึกษาถือเป็นอันดับหนึ่ง

Topping the list for higher education

ในปี 2020 สวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ด้านการศึกษา การเป็นประชาธิปไตย ธุรกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมติดกันถึง 4 ปีซ้อน (ข้อมูลจาก US News) และถูกจัดเป็นลำดับที่ 4 จาก 10 ประเทศแรกในโลกที่น่าไปเรียน (ข้อมูลจาก Educations.com) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภูมิใจที่เป็นประเทศที่มีผู้คนและสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อมาศึกษาต่อที่นี่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และใช้ประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนชาติอื่นๆ ที่ต่างวัฒนธรรมจากทั่วโลก และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันในสวิตเซอร์แลนด์ด้วยภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีถึง 4 ภาษาด้วยกัน คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาเลียน และภาษาโรมานช์ แต่ชาวสวิสสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่มีปัญหา


    Privacy Policy and Terms of Service.


      Privacy Policy and Terms of Service.