Hospitality and Tourism Management

การเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวถือเป็นสาขาวิชาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ส่วนหนึ่งก็มาจากเด็กยุคใหม่เริ่มมองหาการเรียนสายอาชีพมากขึ้นบวกกับเมืองไทยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นกลุ่มโรงแรมยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องการพนักงานจำนวนมากเพื่อคอยให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งหลาย การเรียนด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นการเรียนที่คนจำนวนมากสนใจเลือกเรียนต่อ


การเรียนการโรงแรม จึงมักจะเรียนควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ซึ่งการทำงานก็มักจะทำในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือการบริการที่เป็นมืออาชีพ ทำให้ลูกค้าประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก


การท่องเที่ยวปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากไลฟ์สไตล์ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป อีกทั้งการท่องเที่ยวในปัจจุบันยังเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไม่ทำร้ายธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในการบริการในรูปแบบที่ต่างออกไปด้วย ดังนั้นการจัดการด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน จึงต้องเน้นไปทางด้านไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย การตกแต่งที่เก๋ มีสไตล์ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการอำนวยความสะดวก การเรียนรู้หลักการและนำมาประยุกต์ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่นักบริหารการโรงแรม และบริหารท่องเที่ยวควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ


อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสมัยปัจจุบันมีมากมายที่ต่อยอดจากธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น Blogger ท่องเที่ยว หรือ นักรีวิว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เช่น นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือนักวิชาการท่องเที่ยว เป็นต้น

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตร

Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management / Bachelor of Arts in Hospitality Business Management

Master of Arts in Hospitality and Tourism Entrepreneurship

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

Master of International Business in Hospitality Management

Bachelor of Arts (Hons) in International Hospitality Management or in International Hospitality and Events

Swiss Education Group มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างทักษะทั้งด้านการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Swiss Education Group มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางการเรียนของตนเองได้ สนใจเรียนต่อสาขา Culinary Art ปรึกษาพี่ๆ ฟรี

Contact us


  Privacy Policy and Terms of Service.

  UPCOMING EVENTS

  bba-in-international-hospitality-and-events-management
  ประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศของ จอร์จิโอ้ส์ จบในระดับปริญญาตรีจาก Swiss Hotel Management School (SHMS)

  FestivalCulinaire
  เรียนปริญญาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมีพื้นฐานก่อนหรือไม่?

  Rosti
  อาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์

  hoblot partner swiss education group
  อูโบลท์นาฬิกาแบรนด์หรูร่วมงานกับสวิส เอดูเคชั่น กรุ๊ป