Events Management

ถ้าพูดถึงงานอีเว้นท์ หลายคนคงจะนึกถึงงาน เปิดตัวสินค้า งานเทศกาลดนตรี งานจัดแสดงสินค้า แต่ปัจจุบันคำจำกัดความของการจัดอีเว้นท์ ขยายความและขอบข่ายการทำงานอย่างมาก อีเว้นท์จะเป็นงานที่จัดได้ทุกวัน ทุกรูปแบบ ไม่ใช่จะเป็นแค่การจัดงานที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น ตอนนี้การจัดงานอีเว้นท์ยังหมายรวมถึง งานแต่งงาน งานวันเกิดแบบส่วนตัว งานแสดงความรู้ด้านการศึกษา การประชุมทั้งขนาดเล็กไปจนถึงระดับนานาชาติ ปัจจุบันเรามีคำจำกัดความที่เฉพาะจงจงมากขึ้น คือ MICE ย่อมาจากคำว่า Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions (หรือบางครั้ง C หมายถึง Conferencing และ E หมายถึง Events)

การที่จะทำงานนี้ได้ดี ผู้จัดต้องมีทักษะต่างๆที่จำเป็น เช่น ทักษะการสื่อสาร เพราะต้องสื่อสารกับหลายภาคส่วน หลากหลายหน่วยงาน และต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เรียกว่า soft skills ดังนั้นการเรียนในหลักสูตรนี้ จึงเป็นหลักสูตรที่ท้าทายความสามารถเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อจบออกไปทำงานแล้ว ความต้องการคนที่ทำงานทางด้านนี้ยังเปิดกว้างและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเสมอ น้องๆที่ชอบในเรื่องของการประสานงาน พบปะผู้คน หลักสูตร Event Management คือการเรียนรู้หลักการทำงานที่ถูกต้อง มีการฝึกฝนและการทดลองทำจริง และเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่จะเติบโตต่อไปในงานสาขานี้

ตัวอย่างรายชื่อหลักสูตร

Bachelor of Arts in International Hospitality and Events Management

Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management

Bachelor of Business Administration in Hospitality Management*

*(In Clouding Event Management)

Swiss Education Group มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เสริมสร้างทักษะทั้งด้านการบริการ และการบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นทักษะที่นายจ้างมีความต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

Swiss Education Group มีหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเส้นทางการเรียนของตนเองได้ สนใจเรียนต่อสาขา Culinary Art ปรึกษาพี่ๆ ฟรี

Contact us


  Privacy Policy and Terms of Service.

  UPCOMING EVENTS

  bba-in-international-hospitality-and-events-management
  ประสบการณ์ฝึกงานต่างประเทศของ จอร์จิโอ้ส์ จบในระดับปริญญาตรีจาก Swiss Hotel Management School (SHMS)

  FestivalCulinaire
  เรียนปริญญาโทการท่องเที่ยวและการโรงแรมต้องมีพื้นฐานก่อนหรือไม่?

  Rosti
  อาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเยือนสวิตเซอร์แลนด์

  hoblot partner swiss education group
  อูโบลท์นาฬิกาแบรนด์หรูร่วมงานกับสวิส เอดูเคชั่น กรุ๊ป