พัฒนาทักษะและศิลปะการทำอาหารของคุณกับหลักสูตรระยะเวลาเรียนสั้นๆ เพื่อผู้ที่สนใจโลกแห่งศิลปะของการทำอาหารอย่างแท้จริง เริ่มต้นจากความรู้และเทคนิคพื้นฐาน และต่อด้วยหลักสูตรขั้นสูงเพิ่มเติมอีกสองเทอมได้แก่การสำรวจและแยกแยะผลิตภัณฑ์และเครื่องปรุงโดยผสมผสานการเรียนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เรียนรู้มาตรฐานของ โกลต์ มีลโล (Gault Millau) และระบบการให้ดาวมิชลิน (Michelin Star) ลงลึกถึงอาหารระดับภูมิภาคและท้องถิ่นของยุโรปตั้งแต่อาหารดั้งเดิมจนถึงอาหารที่ปรับให้เข้ายุคสมัย รวมทั้งอาหารเรียกน้ำย่อยแบบดั้งเดิม อาหารทะเล อาหารมังสวิรัติ และอาหารจานหลัก คุณจะได้เรียนรู้การเป็นเชฟมืออาชีพอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในภัตตาคารที่ต้องการระเบียบวินัยและทักษะ คุณจะได้รับทักษะและความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนค่าอาหาร การจัดซื้อและการบริหารจัดการห้องครัว ตลอดเรื่องมารยาทในการให้การบริการและการปฏิบัติการในห้องอาหาร

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ของทุกปี เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

 • Swiss Grand Diploma in Culinary Arts

Swiss Grand Diploma in Culinary Arts 1 Year at Le Bouveret Campus

 • Term 1: 11 weeks
Term 1: 11 weeks
 • Fundamentals of Classical Cooking
 • Food Safety and Sanitation
 • Introduction to Industry Experience
 • Language (French or German)

Le Bouveret Campus

 • Term 2: 11 weeks
Term 2: 11 weeks
 • Cuisines of Europe
 • Introduction to Baking and Pastry Arts
 • History and Cultures of European Gastronomy
 • Business Communication
 • Nutrition, Health, and Special Diets
 • Language (French or German)

Le Bouveret Campus

 • Term 3: 11 weeks
 • Internship (4-6 months)
Term 3: 11 weeks
 • Cuisines of the World
 • The World of Garde Manger
 • History and Cultures of World Gastronomy
 • Kitchen Management / Leadership Training
 • Language (French or German)
 • Internship
Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Grand Diploma in Culinary Arts


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.


    Privacy Policy and Terms of Service.