หลักสูตรปริญญาโทสาขาการบริหารและจัดการธุรกิจด้านอาหาร สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเริ่มธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพ จุดประสงค์ของหลักสูตรนี้ไม่ได้สอนให้คุณเป็นเชฟแต่จะเน้นเกี่ยวกับการจัดการ โดยนักศึกษาสามารถลงมือปฏิบัติและเข้าใจการทำงานในครัว เรียนรู้และเพิ่มทักษะที่สำคัญในการจัดการทำงาน เช่นทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรม การควบคุมอารมณ์และการมีหลักการและเหตุผล นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาแนวคิดทางด้านอาหารของตัวเองสร้างสรรค์เมนู และนำเสนอแผนทางธุรกิจที่สามารถใช้ได้จริง

เปิดภาคการศึกษาต้นเดือนตุลาคม ระยะเวลาเรียน 1 ปี รวมฝึกงาน 1 ครั้ง เกณฑ์การรับเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านอาหาร หรือเทียบเท่า

 • Master of Arts in Culinary Business Management
 • Master of International Business in Culinary Business Management


Master of Arts in Culinary Business Management 1 Year at Le Bouveret Campus

 • Term 1: 11 weeks
 • Term 2: 11 weeks
 • OFF CAMPUS / Internship
Term 1: 11 weeks
 • Food Culture and Culinary Trends
 • Leadership and People Management
 • Revenue and Performance Analysis in the Culinary Industry
 • Sustainability, Social Responsibility, and Ethics
 • Strategic Management in the Culinary Industry
 • Culinary Fundamentals and Food Safety
 • Language (French or German)
Term 2: 11 weeks
 • Creativity and Innovation
 • Events and Catering Management
 • Advanced Marketing for the Culinary Industry
 • Research Methods
 • Food Entrepreneurship and Business Start-up
 • International Cuisines
 • Language (French or German)

Graduate with a Postgraduate Diploma in Culinary Business Management

OFF CAMPUS / Internship
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน
 • Consultancy Project or Formulation of Business Plan

Graduate with a Master of International Business in Culinary Business Management Awarded by César Ritz Colleges Switzerland

Graduate with a Master in Culinary Business Management Awarded by the University of Derby, UK


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.


    Privacy Policy and Terms of Service.