หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้สอนพื้นฐานของการทำอาหารมังสวิรัติ เรียนรู้ที่จะสร้างสรรค์และรังสรรอาหารทั่วไปให้เป็นอาหารมังสวิรัติรสเลิศ ที่พร้อมจะเสิร์ฟในโรงแรมห้าดาว รวมทั้งเรียนการจัดจานและนำเสนอรูปแบบของอาหาร เรียนรู้การใช้วัตถุดิบที่สามารถทดแทนกันได้และการจับคู่อาหารมังสวิรัติกับไวน์ พร้อมกับการทัศนศึกษาสัมผัสประสบการณ์ตรงจากการเยี่ยมชมธุรกิจในท้องถิ่นเช่น เยี่ยม ชมโรงงานทำช็อกโกแลต หรือเยี่ยมชมห้องทดลองที่เกี่ยวกับการใช้ประสาทในการรับรู้การรับประทานอาหารมังสวิรัติได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะวิถีชีวิตแบบใหม่และการตระหนักถึงประโยชน์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ เช่นประเทศไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีร้านอาหารมังสวิรัติเกือบ 25 ร้านต่อประชากร 1 ล้านคน ประเทศที่เหลือในแถบยุโรปมีร้านเพิ่มมากขึ้นตามมา รวมทั้งสหราชอาณาจักรในปัจจุบันคนที่กินมังสวิรัติมีมากกว่า 9 ล้านคน

เปิดภาคการศึกษาทุกต้นเดือนมกราคม และกรกฎาคม ของทุกปี เกณฑ์การรับเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า

Swiss Grand Diploma in Vegetarian Culinary Arts

Swiss Grand Diploma in Vegetarian Culinary Arts 1 Year at Le Bouveret Campus

 • Term 1: 11 weeks
Term 1: 11 weeks
 • Fundamentals of Vegetarian and Plant-Based Cooking
 • Food Safety and Sanitation
 • Introduction to Industry Experience
 • Language (French or German)

Le Bouveret Campus

 • Term 2: 11 weeks
Term 2: 11 weeks
 • Vegetarian Cuisines of The World
 • Introduction to Vegan Baking and Pastry Arts
 • History and Culture of Vegetarian Cuisines and Plant-Based Diets
 • Business Communication
 • Nutrition, Health, and Special Diets
 • Language (French or German)

Le Bouveret Campus

 • Term 3: 11 weeks
 • Internship (4-6 months)
Term 3: 11 weeks
 • Vegetarian and Plant-based Gourmet Cuisine
 • Vegan Dessert Creations
 • Vegetarian Culinary Trends: Wholefoods, Sustainability, and Beyond
 • Kitchen Management / Leadership Training 
 • Language (French or German)
 • Internship
Internship (4-6 months)
 • นักศึกษาที่ฝึกงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับค่าตอบแทนขั้นต่ำประมาณ CHF 2,212 ต่อเดือน

Graduate with a Swiss Grand Diploma in Vegetarian Culinary Arts


  Privacy Policy and Terms of Service.


   Privacy Policy and Terms of Service.


    Privacy Policy and Terms of Service.