หลักสูตรการเรียนการสอน ในแต่ละสถาบันในเครือ Swiss Education Group

ระดับปริญญาตรี (Bachelor Degree)

 • เรียนจบได้รับใบปริญญาตรี 2 ใบ (Double Degree)
 • ระยะเวลาในการเรียนที่สั้น เรียนแค่ 3 ปี
 • หลักสูตรที่มาพร้อมกับการฝึกงานทั้งหมด 2 ครั้ง
 • โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ
 • หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี (Theory) และภาคปฏิบัติ (Practical)
 • เรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงธุรกิจระดับโลกในชั้นเรียน

ระดับปริญญาโท (Master Degree)

 • เรียนจบได้รับใบปริญญาโท 1 ใบ
 • ระยะเวลาในการเรียนที่สั้น เรียนแค่ 1-2 ปี
 • หลักสูตรที่มาพร้อมกับการฝึกงานทั้งหมด 1-2 ครั้ง
 • โอกาสในการฝึกงานในต่างประเทศ
 • หลักสูตรมีทั้งภาคทฤษฎี (Theory) และภาคปฏิบัติ (Practical)
 • เรียนรู้กับวิทยากรในแวดวงธุรกิจระดับโลกในชั้นเรียน

!! ฝึกงานที่สวิตเซอร์แลนด์ได้รับเงิน เป็นเงินไทย ประมาณ 75,000 บาท ต่อเดือน