จารวี หวังศุภกิจโกศล "ฟาง" - Swiss Education Group
Contact Us
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

จารวี หวังศุภกิจโกศล “ฟาง”

By 9 August 2019 No Comments

พึ่งเรียนจบจาก : César Ritz Colleges Switzerland

หลักสูตรที่จบ : Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management

ที่เราตัดสินใจมาเรียนต่อการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ ทำให้เราได้รู้จักกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทำให้เรามองโลกได้กว้างขึ้น และประสบการณ์ในห้องเรียนที่ไม่เหมือนที่เมืองไทยเพราะไม่ซ้ำซากจำเจ ขณะที่เรียนอยู่ที่ CRCS มีวิชาที่ตัวเองชอบเรียนค่อนข้างเยอะเลยเพราะเราเป็นแนวชอบวิชาที่เน้นการปฎิบัติ วิชาที่เราชอบเป็นพิเศษก็คือ Food Service Theory and Practice กับ Food Service Studies and Operations สองวิชานี้เป็น Practical ทั้งหมดเลย เราจะได้เรียนรู้ Process และการทำงานในร้านอาหารทั้งหมด ทั้งแบบ Casual และ Fine Dining