Life Skills / Soft Skills ทักษะที่นายจ้างต้องการในยุคปัจจุบัน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีชื่อเสียงในด้านการต้อนรับและการบริการที่เป็นเลิศ อีกทั้งยังถือว่าเป็นแหล่งกำเนิดของวิชาการโรงแรมและการบริการสมัยใหม่ต้นกำเนิดของการบริการที่ดีเยี่ยมนี้ เกิดขึ้นมามากกว่าร้อยปี เริ่มตั้งแต่การสร้างโรงแรมในรูปแบบของพระราชวังแห่งแรกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวระดับ VIP โรงเรียนการบริหารโรงแรมแห่งแรกถูกสร้างขึ้นเมื่อ ปี 1983 และจนถึงปัจจุบันนี้ หลักสูตรการสอนการโรงแรมของสวิตเซอร์แลนด์นี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก โรงเรียนการบริหารการโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกก็เป็นโรงเรียนของสวิส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่รู้จักและยอมรับกันอย่างแพร่หลายในเรื่องของ การสอนด้านการโรงแรมและการทำอาหาร ปัจจุบันสถาบันของเรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อตอบสนองกับความต้องการของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Caux Palace สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1902 เป็นโรงแรมที่ใหญ่โต โอ่อ่า หรูหรา และมีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโรงแรมในสวิสเซอร์แลนด์ในยุคสมัยนั้น บุคคลที่มีชื่อเสียง เช่น Prince Ibn Saud, Rudyard Kipling, John D Rockfeller และ Maharajah of Baroda ได้เข้าเยี่ยมและพักที่นี่ โรงแรมเปิดดำเนินการจนถึงสงครามโลกครั้งที่ สอง หลังจากสงครามสงบลง Cuax Palace ถูกใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกเพื่อสร้างสันติภาพและการปรองดอง

Excelling across sectors (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือว่าเป็นหนึ่งในทุกๆด้าน)

สวิตเซอร์แลนด์เป็นต้นกำเนิดของสภากาชาด (Red Cross) และเป็นที่ตั้งของสำนักงานนานาชาติหลายแห่ง เช่นเป็นที่ตั้งขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) สำนักงานใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ (International Olympic Committee ) และ FIFA ถึงสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นประเทศที่เล็กแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมนานาชาติ อีกทั้งประชาชนชาวสวิสยังได้รับรางวัลโนเบลในสาขาต่างๆ และจดสิทธิบัตรต่อหัว มากกว่าประเทศอื่นๆทั่วโลกสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจเข้มแข็ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยภาคบริการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นการบริการด้านการเงิน หรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงทางด้านของการบริการทางสุขภาพด้วย และถูกจัดอันดับเป็นประเทศต้นๆในวารสารของ Euro Health Consumer Index ไม่เป็นที่แปลกใจเลยที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการเลือกเป็นอันดับ 1 ประเทศที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19นอกจากนั้นสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศใน 10 อันดับแรกที่ปลอดภัยและเป็นประเทศที่แทบจะไม่มีอาชญากรรมที่ร้ายแรง (ข้อมูลจากนิตยสาร Forbes)

Topping the list for higher education. (เรื่องการศึกษาถือเป็นอันดับหนึ่ง)

ในปี 2020 สวิตเซอร์แลนด์ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ด้านการศึกษา การเป็นประชาธิปไตย ธุรกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยมติดกันถึง 4 ปีซ้อน (ข้อมูลจาก US News) และถูกจัดเป็นลำดับที่ 4 จาก 10 ประเทศแรกในโลกที่น่าไปเรียน (ข้อมูลจาก Educations.com) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภูมิใจที่เป็นประเทศที่มีผู้คนและสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติ นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อมาศึกษาต่อที่นี่ นักศึกษาจะได้เรียนรู้และใช้ประสบการณ์ร่วมกับนักเรียนชาติอื่นๆ ที่ต่างวัฒนธรรมจากทั่วโลก และยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันในสวิตเซอร์แลนด์ด้วย(ภาษาท้องถิ่นที่ใช้กันในประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีถึง 4 ภาษา)