About Us

พวกเราคือผู้นำการศึกษาด้านอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการชั้นนำของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พวกเราดูแลสถาบันธุรกิจการบริการ ทั้ง 4 สถาบัน ที่แยกออกเป็น 6 วิทยาเขต โดยทั้ง 4 สถาบัน อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก จัดลำดับโดย QS Rankings ในประเภท “Hospitality and Leisure Management” ผลการจัดอันดับนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงคุณภาพของหลักสูตรของแต่ละสถาบัน แต่ยังจัดอันดับจากความคิดเห็นของนายจ้างและผู้ประกอบการทั่วโลก ประกอบด้วยนักศึกษามากกว่า 111 สัญชาติ หรือกว่า 6,000 คน โดยในแต่ละสถาบันจะมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน มีสื่อการเรียนการสอนที่ครบครัน ที่มาพร้อมกับรูปแบบการศึกษาด้านธุรกิจการบริการที่มีคุณภาพติดอันดับโลก เรียนรู้ประสบการณ์อย่างมืออาชีพได้แล้วที่ Swiss Education Group

ณ ปัจจุบันนี้ศิษย์เก่าของเราทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนใหญ่ได้รับตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส หรือตำแหน่งผู้บริหาร บางท่านก็ได้ผันตัวออกมาเป็นเจ้าของกิจการ โดยยังทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการอยู่เช่นกัน และยังมีบางส่วนที่ทำงานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ เช่น ภาคอุตสาหกรรมการผลิต การเงินและการธนาคาร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจารย์ และยังมีบางท่าน ทำงานในหน่วยงานรัฐบาลอีกด้วย

เนื่องด้วยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของเราที่มีจำนวนมาก พวกเค้าไม่เพียงแต่รวมตัวกันละสร้างเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ Swiss Education Group ยังขยายเครือข่ายไปยังศิษย์เก่าทั่วโลกผ่าน “สังคมออนไลน์ ที่มีชื่อว่า My Career” ซึ่งสร้างมาเพื่อให้ศิษย์เก่าในเครือ Swiss Education Group เท่านั้น ได้เชื่อมต่อกันในโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานทำในสาย Hospitality Industry ที่รออยู่ทั่วโลก

ทำไมถึงเลือกศึกษาต่อด้านอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการกับสถาบันในเครือ Swiss Education Group เพราะ Swiss Education Group เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สถาบันในเครือ Swiss Education Group ทั้ง 4 สถาบัน ติดอันดับ TOP 10 ของ QS World University Ranking by Subject Hospitality and Leisure Management

หลักสูตรของเราได้ถูกกำหนดให้เน้นทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตควบคู่กัน ประสบการณ์จากการได้ทำงานในสถานที่จริง ทำให้นักศึกษาพร้อมที่จะทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ

หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยร่วมมือกับมหาลัยชั้นนำ อาทิ เช่น University of Derby สหราชอาณาจักร Northwood University และ Washington State University สหรัฐอเมริกา

ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเหล่านี้ทำให้หลักสูตรของ Swiss Education Group มีความหลากหลายและพัฒนาอยู่เสมอ

การเรียนการบริหารการโรงแรมนอกเหนือจากการเรียนพื้นฐานวิชาการโรงแรมตามมาตรฐานแล้วทั้ง 4 สถาบัน เน้นการให้ความรู้กับนักศึกษาในสิ่งที่เรียกว่า “Soft Skills” ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการหรือนายจ้างเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีทักษะเหล่านี้จะมีโอกาสก้าวหน้าและเติบโตในสายงานได้อย่างรวดเร็ว ทักษะเหล่านี้ประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การบริหารเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การมีทัศนคติที่ดี การเปิดกว้างและรับฟังความคิดต่าง การเรียนรู้ที่จะยอมรับคำวิจารณ์จากผู้อื่นในที่ทำงานซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นที่มาของผู้บริหารชั้นสูงที่ดี

Swiss Education Group มีศิษย์เก่าที่เป็นคนไทยมากกว่า 1,700 คน ที่มีบทบาทอยู่ในสายงานอุตสาหกรรมการบริการ และภาคธุรกิจอื่นๆ ซึ่งทำให้เราเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรียนการบริหารการโรงแรม เปิดกว้างไม่เพียงแต่เฉพาะงานโรงแรมเท่านั้น หากแต่ “ศาสตร์ของธุรกิจการบริการ” ครอบคลุมแทรกแซงเข้าไปถึงทุกสายงานทั่วโลก

Swiss Education Group เป็น Approved Apple School ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน นักศึกษาทุกคนจะได้รับ IPad แทนการใช้หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน

Swiss Education Group

ได้เปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษาประจำประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อให้ความดูแลนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในด้านอุตสาหกรรมการบริการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือดังต่อไปนี้

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรที่เปิดสอนรวมถึงโอกาสก้าวหน้าในสายงาน

ประสานงานกับทางสถาบันเพื่อดำเนินการสมัครให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า

จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางจาประเทศไทยสู่สถาบัน

ให้คำแนะนำในขณะที่นักศึกษาอยู่ในสถาบันเมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำ

ให้คำปรึกษาในการทำงานในสายอาชีพหลังจากที่เรียนจบ เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำจัดงานเลี้ยงสำหรับศิษย์เก่าเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์การทำงานในสายธุรกิจการบริการ

Swiss Education Group Thailand ออฟฟิศตั้งอยู่อาคารมณียาเซ็นเตอร์ นอธ ชั้น 4 (BTS ชิดลม ทางออก 2) เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น.


    Privacy Policy and Terms of Service.


      Privacy Policy and Terms of Service.


        Privacy Policy and Terms of Service.