FACE TO FACE WITH YOUR FUTURE

ทำไมถึงเลือกเรียนธุรกิจการบริการกับสถาบันในเครือ Swiss Education Group

 • Swiss Education Group เป็นผู้นำทางการศึกษาด้านอุตสาหกรรมธุรกิจการบริการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • สถาบันในเครือ Swiss Education Group ทั้ง 5 สถาบัน ติดอันดับ TOP 20 ของ QS World University Ranking by Subject Hospitality and Leisure Management
 • หลักสูตรของเราได้ถูกกำหนดให้เน้นทั้งการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กัน ประสบการณ์จากการได้ทำงานในสถานที่จริง ทำให้นักศึกษา พร้อมที่จะทำงานทันทีเมื่อเรียนจบ
 • หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยร่วมมือกับมหาลัยชั้นนำ อาทิ เช่น University of Derby สหราชอาณาจักร Northwood University และ Washington State University สหรัฐอเมริกา
 • ด้วยความร่วมมือทางการศึกษาเหล่านี้ทำให้หลักสูตรของ Swiss Education Group มีความหลากหลายและพัฒนาอยู่เสมอ
 • การเรียนการบริหารการโรงแรมนอกเหนือจากการเรียนพื้นฐานวิชาการโรงแรมตามมาตรฐานแล้ว ทั้ง 5 สถาบัน เน้นการให้ความรู้กับนักศึกษาใน สิ่งที่เรียกว่า “Soft Skills” ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการหรือนายจ้างเป็นอย่างยิ่ง บุคลากรที่มีทักษะเหล่านี้จะมีโอกาสก้าวหน้า และเติบโตในสายงานได้อย่างรวดเร็ว ทักษะเหล่านี้ประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การบริหารเวลา การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า การสร้างความมั่นใจในตัวเอง การมีทัศนคติที่ดี การเปิดกว้างและรับฟังความคิดต่าง การเรียนรู้ที่จะยอมรับคำวิจารณ์จากผู้อื่นในที่ทำงาน ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นที่มาของผู้บริหารชั้นสูงที่ดี
 • Swiss Education Group มีศิษย์เก่าที่เป็นคนไทยมากกว่า 1,700 คน ที่มีบทบาทอยู่ในสายงานอุตสาหกรรมการบริการ และภาคธุรกิจอื่นๆ ซึ่งทำให้เราเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เรียนการบริหารการโรงแรม เปิดกว้างไม่เพียงแต่เฉพาะงานโรงแรมเท่านั้น หากแต่ “ศาสตร์ของธุรกิจการบริการ” ครอบคลุมแทรกแซงเข้าไปถึงทุกสายงานทั่วโลก
 • Swiss Education Group Approved Apple School ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน นักศึกษาทุกคน จะได้รับ IPad แทนการใช้หนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียน

Swiss Education Group ได้เปิดศูนย์รับสมัครนักศึกษาประจำประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ 2549 เพื่อให้ความดูแลนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในด้านอุตสาหกรรมการบริการที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถาบันและหลักสูตรที่เปิดสอน รวมถึงโอกาสก้าวหน้าในสายงาน
 • ประสานงานกับทางสถาบันเพื่อดำเนินการสมัคร
 • ให้คำแนะนำและช่วยเตรียมเอกสารในการทำวีซ่า
 • จัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง
 • ให้คำแนะนำเรื่องการเดินทางจากประเทศไทยสู่สถาบัน
 • ให้คำแนะนำในขณะที่นักศึกษาอยู่ในสถาบัน เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำ
 • ให้คำปรึกษาในการทำงานในสายอาชีพหลังจากที่เรียนจบ เมื่อนักศึกษาต้องการคำแนะนำ
 • จัดงานเลี้ยงสำหรับศิษย์เก่าเพื่อพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนและแชร์ประสบการณ์การทำงานในสายธุรกิจการบริการ

ท่านสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันได้ใน วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 10:00 – 18:00 น. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทุกท่านได้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนจนมีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่น่าไว้วางใจ โทร 02 652 1481 ไลน์ seg_thailand