5 แนวทางในการเรียนต่อต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ - Swiss Education Group
Contact Us
บล็อก

5 แนวทางในการเรียนต่อต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ

By 21 July 2017 No Comments
IHTTI School of Hotel Management graduated

การเรียนต่อต่างประเทศ คงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนคิดฝันไว้ว่าสักวันหนึ่ง จะได้เดินทางไปเรียนยังประเทศที่ตนหลงรัก และเรียนในสาขาวิชาที่ชื่นชอบ

รวมถึงความสนใจทางด้านภาษา และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ที่ผู้สนใจต้องการนำไปต่อยอดในการทำงานภายภาคหน้า หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต การเรียนต่อต่างประเทศ จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวการเรียนต่อต่างประเทศ คงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนคิดฝันไว้ว่าสักวันหนึ่ง จะได้เดินทางไปเรียนยังประเทศที่ตนหลงรัก และเรียนในสาขาวิชาที่ชื่นชอบ รวมถึงความสนใจทางด้านภาษา และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ ที่ผู้สนใจต้องการนำไปต่อยอดในการทำงานภายภาคหน้า หรือเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิต การเรียนต่อต่างประเทศ จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว

ในวันนี้ เราขอนำเสนอ 5 แนวทางในการเรียนต่อต่างประเทศ เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ สำหรับผู้ที่สนใจ หรือต้องการที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศในอนาคต ดังนี้

1. ได้รู้จักเพื่อนใหม่

สิ่งแรกที่คุณต้องเผชิญ เมื่อเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศ คือ การพบปะผู้คนในประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะเพื่อนร่วมชั้นเรียน หรืออาจจะเป็นรูมเมทร่วมหอพัก พวกเขาเหล่านี้ ต่างเป็นบุคลลที่มีความสนใจในวิชาเรียนเดียวกันกับที่คุณชื่นชอบ ดังนั้น พวกเขาจึงเปรียบเสมือนคนที่สามารถคอยให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียนแก่เราได้ นอกจากนี้ หากคุณมีแผนที่จะทำงานต่อในต่างประเทศ จากสาขาวิชาที่คุณได้เล่าเรียนมา คุณอาจจะได้พบเจอเพื่อนร่วมงาน ที่เคยร่วมชั้นเรียนกับคุณ แน่นอนว่าการทำงานของคุณในต่างประเทศ จะยิ่งราบรื่นมากขึ้น และทำงานด้วยความสบายใจ

2. เรียนรู้วัฒนธรรม

และเปิดโลกทัศน์ทางความคิด การเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศนั้น นอกจากที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องวิชาการ ในสาขาที่เราต้องศึกษาแล้ว เรายังจะต้องเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศนั้นๆ ด้วย แม้จะอยู่ในประเทศใกล้เคียงกัน แต่วัฒนธรรมของประเทศนั้นอาจแตกต่างจากประเทศเราโดยสิ้นเชิง คุณจึงต้องเรียนรู้การปรับตัว และเปิดใจยอมรับวัฒนธรรมของประเทศที่คุณเดินทางไปเรียนต่อ ซึ่งการที่คุณเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ นั้น บ่งบอกถึงการเปิดโลกทัศน์ทางความคิด และพัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณ ทำให้คุณเป็นคนที่สามารถยอมรับสิ่งใหม่ๆ ได้มากขึ้น และเป็นผลดีต่อการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมัยนี้ที่มีพัฒนาการของอุตสาหกรรมที่ก้าวหน้า ทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอะเจอกับชาวต่างชาติมากขึ้น การที่คุณทราบถึงวัฒนธรรมของพวกเขาเหล่านั้น จะทำให้ชีวิตการทำงานของคุณเป็นไปด้วยดี และมีความก้าวหน้ามากขึ้นด้วย

3. เป็นแหล่งฝึกภาษาชั้นยอด

ภาษา เป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการเข้าสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่เป็นโลกไร้พรมแดน ทำให้แต่ละประเทศ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้น ภาษาจึงเป็นปัจจัยในการทำงานอย่างหนึ่ง ที่คุณไม่ควรมองข้าม การเรียนต่อต่างประเทศ เป็นวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยให้คุณมีพัฒนาการทางด้านภาษาที่ดีขึ้น และสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าคุณอาจจะเคยเรียนภาษาต่างประเทศมาจากโรงเรียนแล้ว แต่คุณอาจไม่เคยได้ลองใช้ภาษานั้นอย่างจริงจัง หรือไม่เคยได้ฝึกพูดกับเจ้าของภาษา การเรียนต่อต่างประเทศ จึงเปรียบเสมือนการบังคับตนเอง ให้ต้องใช้ภาษาต่างประเทศนั้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติเจ้าของภาษา และจำเป็นต้องใช้เป็นประจำทุกวัน นี่จึงเป็นการศึกษาวิชาการเรียน ในสาขาที่คุณชื่นชอบ พร้อมกับการเรียนภาษาใหม่ๆ ไปในตัว ถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก

4. เพิ่มโอกาสในการทำงาน

สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ มักจะมีหลักสูตรที่เป็นสากล และได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งถ้าหากคุณได้เรียนต่อต่างประเทศ ในสาขาวิชาของสถาบันที่ได้รับการยอมรับนั้น จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจแก่ประวัติการศึกษาของคุณ นอกจากนี้ หากคุณสำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับแล้ว จะเปรียบเสมือนว่า คุณได้รับการการันตีถึงคุณภาพในวิชาการเรียนสาขานั้นๆ ด้วย ซึ่งจะยิ่งทำให้ประวัติของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกนำมาพิจารณาในการรับสมัครงานด้วยคือ ภาษา สืบเนื่องมาจากข้อก่อนหน้านี้ การเรียนต่อต่างประเทศ จะยิ่งทำให้ทักษะทางด้านภาษาของคุณมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จากการได้ใช้ภาษานั้นกับเจ้าของภาษาอยู่เป็นประจำทุกวัน จึงช่วยเพิ่มโอกาสในหน้าที่การงานของคุณได้ด้วย

5. ได้เรียนรู้ตนเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุด ที่คุณจะได้รับจากการไปเรียนต่อต่างประเทศคือ การได้เรียนรู้ตนเอง โดยส่วนใหญ่แล้ว การเรียนในปัจจุบันนี้ ผู้เรียนต้องรู้จักใฝ่หาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้น การเรียนต่อต่างประเทศก็เช่นกัน คุณจะต้องรู้จักการเรียนด้วยตนเอง แต่ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่คุณต้องเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรมใหม่, การเข้าสังคม, การพัฒนาทางด้านความคิด และการมีทัศนคติที่เปิดกว้าง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้คุณมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ (EQ) ที่ดียิ่งขึ้น และจะช่วยให้คุณได้เข้าใจตนเองมากขึ้นด้วย

จากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่คุณจะได้รับ เมื่อคุณไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ แน่นอนว่ายังมีประโยชน์อีกหลายอย่าง ที่คุณเท่านั้นจะรู้ได้ เพราะฉะนั้น การเก็บเกี่ยวประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศ เพื่อที่คุณจะได้นำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้น ไปต่อยอดการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น หรือเพิ่มโอกาสหน้าที่ในการทำงานของคุณ ให้ประสบผลสำเร็จดังที่หวังไว้ได้ด้วย