November 2019 - Swiss Education Group
Contact Us
Monthly Archives

November 2019

ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการโรงแรม และธุรกิจการบริการ

By ข่าวสาร

หลักสูตรปริญญาตรีของเราเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนเชิงวิชาการกับวิชาภาคปฏิบัติในหลักสูตรสอนให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในทุกทักษะชีวิตเพื่อสำหรับอนาคตการทำงานในทุกอุตสาหกรรม

Read More

อธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ “นา”

By ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

สาเหตุที่มาเรียนต่อปริญญาโทด้านการโรงแรมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพราะสวิตฯ มีชื่อเสียงด้านการโรงแรม ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่มาเรียนต่อที่นี่

Read More

Pitchaya Chomanee “Aum”

By ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ส่วนตัวไม่เคยเรียนต่างประเทศหรือเรียนอินเตอร์มาก่อนเลย ช่วงแรกๆ เลยค่อนข้างมีปัญหากับสำเนียงของอาจารย์และเพื่อนในห้องบางคน แต่ว่าทุกคนก็อัธยาศัยดี ช่วยเหลือกันดี

Read More

Nattacha Munraksut “Thatch”

By ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

การเรียนการสอนที่ César Ritz Colleges จะเน้นให้เราคิดโปรเจคส์ของตัวเอง เขียน และรีเสิร์จความเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนโปรเจคส์ ซึ่งอาจารย์ที่นี่ให้ความช่วยเหลือดีมากๆ

Read More

Napanun Prajuabphansri “​​Ling “

By ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

มีความรู้สึกประทับใจในมาตรฐานของประเทศนี้มาก เมื่อได้มาศึกษษถึงรู้เลยว่าเค้ามีการอบรมและเทรนกันมาได้สุดยอดมากค่ะ ความเนี้ยบ เรียบร้อย ความเป๊ะ ต้องยกให้จริงๆค่ะ 

Read More