November 2017 - Swiss Education Group
Contact Us
Monthly Archives

November 2017

Christmas

การใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรมใน 5 เทศกาลวันหยุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

By บล็อก

ทุกๆ ประเทศ ต่างมีเทศกาลในแต่ละช่วงของปีหนึ่งๆ ที่แตกต่างกันไป แม้เป็นประเทศข้างเคียงกัน ก็มีโอกาสที่จะมีเทศกาลแตกต่างกันได้ในหลายๆ อย่าง ทั้งนี้ ด้วยพัฒนาการระหว่างประเทศในปัจจุบัน

Read More
Festival

4 คำแนะนำเพื่อเตรียมตัวช่วงฤดูหนาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

By บล็อก

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศที่มีเทือกเขาล้อมรอบจำนวนมาก ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลทั้งตอนเหนือและตอนใต้ ละยังมีลมที่พัดมจากแถบขั้วโลกเหนือ ทำให้สภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศนั้น

Read More
นำพล จารุศิริพิพัฒน์ นำ

นำพล จารุศิริพิพัฒน์ “นำ”

By ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

“การใช้ชีวิตที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มันสนุกมากครับ ที่ SHMS ผมได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการ ทำให้ผมได้เข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการอย่างถ่องแท้

Read More
football

5 กีฬายอดนิยม สำหรับนักเรียน-นักศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

By บล็อก

กีฬา เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายของคนเรา มีความแข็งแรง และมีสุขภาพดีมากขึ้น อีกทั้งกีฬาที่เล่นเป็นหมู่คณะ ยังช่วยให้เพื่อนๆ ในทีม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยให้คุณทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนได้เร็วยิ่งขึ้น

Read More