เรียนการโรงแรม บริหารธุรกิจ การตลาด สวิตเซอร์แลนด์ ป.ตรี/ป.โท ฝึกงานในสวิส
Contact Us

จบระดับปริญญาตรีจาก : Silpakorn University

กำลังศึกษาในหลักสูตร : Master of International Business in Hospitality Management

“เรียนที่ Hotel Institute Montreux (HIM) มาแล้ว 3 เทอม ประทับใจเพื่อนๆ ได้รู้จักคนมากมายหลายเชื้อชาติ การเรียนการสอนที่นี่เรียนค่อนข้างหนัก เพราะเวลาเรียนน้อย แต่ก็ทำให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นและมีความภูมิใจกับตัวเองเวลาที่ทำงานออกมาประสบความสำเร็จ หนูชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบที่นี่สวยมาก เดินทางสะดวกปลอดภัย และผู้คนที่นี่เป็นมิตร”