เรียนการโรงแรม การบริหารธุรกิจ เจ้าของกิจการธุรกิจ, วรสิทธิ์ อิสสระ “ปลาวาฬ”
Contact Us
Testimonials CRCSศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

วรสิทธิ์ อิสสระ “ปลาวาฬ”

By 7 June 2017 No Comments

จบระดับปริญญาตรีจาก : Santa Fe College, USA

หลักสูตรที่จบจาก CRCS : Master of Arts in International Business in Hotel and Tourism Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Owner, Sri Panwa Phuket

César Ritz Colleges Switzerland

“สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ถือว่ามีคุณภาพด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตดีที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ใจกลางทวีปยุโรป อีกทั้งยังได้รับการขนานนามให้เป็นดินแดนแห่งต้นกำเนิดอุตสาหกรรมด้านการบริการ ทำให้การศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากนักศึกษาทั่วทุกมุมโลก”