เรียนต่อการโรงแรม ที่สวิตเซอร์แลนด์ อนุปริญญาโท วชิรวุฒิ กองแก้ว "นนท์"
Contact Us
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

วชิรวุฒิ กองแก้ว “นนท์”

By 29 May 2017 No Comments
วชิรวุฒิ กองแก้ว

กำลังศึกษาที่ : Swiss Hotel Management School (SHMS)

หลักสูตร : Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management

 

Swiss Hotel Management School

การเรียนที่นี่ถือว่าค่อนข้างหนักและเข้มข้นครับ เวลาเรียนอาจารย์จะเน้นให้เราได้แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในชั้นเรียนตลอด มันทำให้เราได้ดึงศักยภาพในตัวเองมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อนๆที่นี่ก็มาจากหลากหลายเชื้อชาติมีความเป็น international ทำให้เราได้เรียนรู้ทั้งวัฒนธรรม ภาษา และการทำงานร่วมกันซึ่งจะเป็นผลดีกับการทำงานหรือการเติบโตในสายงาน hospitality ต่อไปในอนาคตแน่นอนครับ