ละอองฝน ปริวุฒิพงศ์ “ฝน” จบจากอเมริกา เรียนต่อการโรงแรม ที César Ritz Colleges Switzerland (CRCS)
Contact Us
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ละอองฝน ปริวุฒิพงศ์ “ฝน”

By 28 December 2017 No Comments
ละอองฝน-ปริวุฒิพงศ์

จบระดับมัธยมจาก : Saratoga High School, USA

หลักสูตรที่จบจาก CRCS : Swiss Higher Diploma in Hotel and Tourism Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Personal Assistant to CEO, Project Development at the Mall Group

César Ritz Colleges Switzerland

ตลอดเวลาที่ฝนได้เรียนที่ CRCS มีความประทับใจเพื่อนๆ และก็อาจารย์ทุกคน อาจารย์ที่โรงเรียนเขาเป็นมากกว่าอาจารย์ เป็นทั้งเพื่อนทั้งพ่อแม่ เขารู้ว่าเรามาจากต่างประเทศ เขาจะดูแลเราเป็นพิเศษมาก เวลามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน เราสามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอด บรรยากาศการเรียนอบอุ่น และถ้าถามฝนว่าการไปเรียนการโรงแรมที่ประเทศสวิตเวอร์แลนด์ได้อะไรมามากที่สุด ฝนก็จะตอบว่า “ได้เรียนรู้การที่ต้องทำงานกับคน” มันเป็นจิตวิทยาล้วนๆที่ทุกบริษัทต้องมีหมด แม้กระทั้งธุรกิจในครอบครัว