มิรา นวลขลิบ "แพร" - Swiss Education Group
Contact Us

กำลังศึกษาที่ : Swiss Hotel Management School (SHMS)

หลักสูตร : Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management

แพรเรียนจบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวมา หลังจากเรียนจบปริญญาตรีเกิดความสนใจอยากเรียนต่อปริญญาโทด้านการโรงแรม จึงได้ศึกษาหาข้อมูล ได้มาเจอที่ Swiss Hotel Management School (SHMS) หลักสูตรที่นี่ มีทั้งทฤษฎีและปฎิบัติ และสวิตเซอร์แลนด์ก็ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเรียนการโรงแรมด้วย เลยตัดสินใจเรียนที่นี่คะ หลักสูตรที่แพรเรียนเป็นหลักสูตรอนุปริญญาโท สาขา Hotel Operations Management