พัชร วงศ์รัศมี "คัด" - Swiss Education Group
Contact Us

จบการศึกษาจาก : IHTTI School of Hotel Management

หลักสูตร : Postgraduate Diploma in International Hotel and Design Management

และกำลังศึกษาต่อหลักสูตร : Master of International Business in Hotel and Design Management

 

 

“เหตุผลที่คัดตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาโทที่สวิตเซอร์แลนด์ เพราะคัดเคยได้สัมผัสกับงานบริการ เกิดความรู้สึกว่า “เราชอบนะ ทำแล้วเราสนุกกับงาน” จึงตัดสินใจมาเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คัดจบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ตามหลักสูตรแล้วคัดต้องเรียนอนุปริญญาก่อน (Postgraduate Diploma in International Hotel and Design Management) เพราะปริญญาตรีสาขาที่คัดจบมา ไม่เกี่ยวกับการโรงแรม เลยต้องเรียน PGD เพื่อปูพื้นฐานให้เข้าใจเกี่ยวกับการโรงแรม ตอนนี้คัดกำลังเรียนต่อในระดับปริญญาโท Master of International Business in Hotel and Design Management. ที่ IHTTI เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ทำให้เรารู้จักเพื่อน รู้จักรุ่นน้อง และอาจารย์ได้เกือบทุกคน เรียนที่นี่รู้สึกอบอุ่น เพื่อนๆในห้องเรียนช่วยเหลือกัน สามารถปรึกษาอาจารย์ประจำวิชาเรียนได้ตลอดเวลา และอาจารย์ใหญ่ที่นี่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เขาสามารถจำชื่อเด็กนักเรียนในโรงเรียนได้หมดทุกคน อยู่กันแบบครอบครัว นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่คัดมีต่อโรงเรียนนี้”