ปรางมาศ จันทร์สร้าง  “มีน่า” - Swiss Education Group
Contact Us
Testimonials SHMSศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ปรางมาศ จันทร์สร้าง  “มีน่า”

By 12 April 2017 No Comments
Swiss Hotel Management School Alumni

จบระดับปริญญาตรีจาก : Kasetsart University

หลักสูตรที่จบจาก SHMS : Postgraduate Diploma in Events Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Creative Director Masterpiece Organizer Co.,Ltd.

Swiss Hotel Management School

“ประสบการณ์ที่รู้สึกประทับใจที่สุดก็คือเพื่อน เราช่วยเหลือกันและกัน อยู่กันแบบอบอุ่นมากทั้งเรื่องการเรียนและการทำงานกลุ่มหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม ได้ท่องเที่ยวในระหว่างเรียน ชีวิตในโรงเรียนมีความสุขมาก ถึงแม้จะเรียนหนัก แต่เราก็รู้สึกว่าอยากเรียนให้จบพร้อมกับเพื่อนๆ”