นิติรัตน์ ยศประเสริฐกุล "แวว" - Swiss Education Group
Contact Us
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

นิติรัตน์ ยศประเสริฐกุล “แวว”

By 21 July 2017 No Comments

จบระดับปริญญาตรีจาก : Mae Fah Luang University

หลักสูตรที่จบจาก IHTTI : Postgraduate Diploma in Hotel and Design Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Assistant Operations Manager, Sofitel Luang Prabang, Laos P.D.R.

“IHTTI ถึงจะเล็กแต่ก็เต็มไปด้วยเทคโนโลยี พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงบุคลากรที่มีประสบการณ์มากมาย ประสบการณ์ความรู้ที่ได้จากที่นี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่า และสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงทุกอย่างของการทำงานสายการโรงแรม นอกจากนั้นบรรยากาศโดยรอบโรงเรียนทำให้ไม่รู้สึกอึดอัด ผู้คนเป็นมิตรและพร้อมจะช่วยเหลือตลอดเวลาถึงแม้เราจะเป็นคนเอเชียก็ตาม”