นิชา พงศ์สถาพร "เบตตี้" - Swiss Education Group
Contact Us
Testimonials IHTTIศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

นิชา พงศ์สถาพร “เบตตี้”

By 24 June 2017 No Comments
นิชา พงศ์สถาพร "เบตตี้"

จบระดับมัธยมจาก : Burnside High School, New Zealand</span

หลักสูตรที่จบจาก IHTTI : Bachelor of Art in International Hospitality and Design Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Public Relations Manager at Pullman Bangkok Hotel G

“เลือกเรียนที่ IHTTI เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองเล็กมีทิวทัศน์สวยงามน่าอยู่สะดวกสบาย ที่พัก ที่ IHTTI จัดเตรียมไว้ให้ทันสมัยอยู่สบายสะอาด และมีสิ่งอำนวย ความสะดวกครบครัน นักเรียนส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาได้ดีทั้งภาษาอังกฤษ และฝรั่งเศส คณาจารย์เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง และเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานจริงในสาขางานโรงแรม”