เรียนทำอาหาร ที่สวิตเซอร์แลนด์ ศิษย์เก่าจาก CAAS นฤทธิ์ เหมกระศรี "กั้ง"
Contact Us
Testimonials CAASศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

นฤทธิ์ เหมกระศรี “กั้ง”

By 9 June 2017 No Comments
นฤทธิ์ เหมกระศรี “กั้ง”

จบระดับปริญญาตรีจาก : Thammasat University

หลักสูตรที่จบจาก CAAS : Swiss Higher Diploma in Culinary Studies

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : In-Flight Chef, Etihad Airways

Culinary Arts Academy Switzerland

“หลักสูตรเรียนการทำอาหารของ Culinary Arts Academy Switzerland (CAAS) เป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ได้ จริง เพราะเน้นทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติอย่างครบถ้วน เพราะที่นี่ “สอนให้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติจริงทั้งในโรงเรียนและช่วงฝึกงาน บวกกับมีคณาจารย์ที่มีความรู้และมากไปด้วยประสบการณ์คอยช่วยเหลือและแนะนำนักเรียนอย่างเป็นกันเอง”