ทิพวีร์ หมีทอง "วีร์" - Swiss Education Group
Contact Us
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ทิพวีร์ หมีทอง “วีร์”

By 19 July 2017 No Comments
Swiss Education Group Students

จบระดับปริญญาตรีจาก : Thammasat University

หลักสูตรที่จบจาก CAAS : Master of International Business in Culinary Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร ประจำแผนกกรมพลาธิการทหารบก

Culinary Arts Academy Switzerland

“การเรียนที่นี่เข้มข้น ได้ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฎิบัติงานครัวจริงๆ จากคนที่ประสบการณ์งานครัวเป็นศูนย์ เชฟสอนให้รู้จักวัตถุดิบ และวิธีการประกอบอาหาร การดูแลมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัย นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การจัดการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และการรับมือกับสถานการณ์กดดันในรูปแบบต่างๆ และการแก้ไขปัญหา เรียนรู้ทฤษฎีการจัดการธุรกิจร้านอาหาร ทฤษฎีการรับรู้รสชาติการคำนวณคุณค่าทางสารอาหารและทฤษฎีอื่นๆจากอาจารย์ รวมไปถึงได้ประสบการณ์การทำงานจริงจากการฝึกงานหลังจากจบหลักสูตรอีกด้วย”