ณัฑณิชา กัลยกรวณิช "ลูกเกด" - Swiss Education Group
Contact Us
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ณัฑณิชา กัลยกรวณิช “ลูกเกด”

By 19 July 2017 No Comments
Swiss Education Group Alumni

จบการศึกษาจาก :  Swiss Hotel Management School (SHMS)

หลักสูตร :  Bachelor of Arts in International Hospitality Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Lecturer at Bangkok University International / Creative Director Nych International Thailand Co.,Ltd

Swiss Hotel Management School

การเรียนการสอนที่ SHMS ได้หล่อหลอมทุกอย่างให้ได้มีในวันนี้ การเข้าใจพื้นฐานของการเรียนวิชาบริการอย่างลึกซึ้งและท่องแท้ ทำให้เราสามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ และการที่ได้มาเป็นนักเรียนการโรงแรมที่สวิสถือว่าเป็นการเพิ่มรากฐานการทำงานในหลากหลายรูปแบบ ในการทำงานได้เจอผู้คนมากมายทำให้เรากล้าเปิดรับสิ่งใหม่ และสามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานได้อย่างรวดเร็วถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยคะ ที่ได้เรียนการโรงแรมที่สวิตเซอร์แลนด์