ณัฐนันท์ เก็บทรัพย์ "โอม" - Swiss Education Group
Contact Us

จบระดับมัธยมจาก : Southport School, Australia

หลักสูตรที่จบจาก SHMS : Bachelor of Arts in International Hospitality Events Management

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Founder & CEO, Omes Co., Ltd

“เรียนที่โรงเรียน Swiss Hotel Management School (SHMS) พวกเราถูกสอนโดยมืออาชีพให้เป็นผู้รู้จริงและสามารถวัดผลจากการปฎิบัติ สอนให้เป็นผู้จัดการงานการโรงแรมแบบต้นฉบับชาวสวิส ทำให้พวกเราเป็นนักการโรงแรมมาตรฐานสูงรุ่นต่อไป”