เรียนการโรงแรมต่างประเทศ บริหารการจัดการงานโรงแรม และ บริหารธุรกิจ
Contact Us
Testimonials HIMศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ชัยนริศร์ เกษสุขสมวงษ์ “ฟีม”

By 5 May 2017 No Comments
Swiss Education Group Alumni

จบระดับมัธยมจาก : Nelson College, New Zealand

กำลังศึกษาในหลักสูตร : Bachelor of Business Administration in Hospitality Management

Hotel Institute Montreux

“ตอนแรกเรื่องที่พักเป็นสิ่งที่ฟีมคิดว่าจะดีหรือไม่ดี แต่พอฟีมไปถึงก็เห็นได้ว่าที่พักเหมือนโรงแรมและสะอาด ทุกอาทิตย์จะมีแม่บ้านมาทำความสะอาดเก็บของให้เป็นระเบียบ วันแรกที่ฟีมไปถึงก็ได้เรียนการเสิร์ฟและการบริการในร้านอาหารจำลอง ซึ่งตอนแรกทำอะไรไม่เป็น โดนอาจารย์ว่าบ่อยแต่พอปรับตัวเข้ากับเพื่อนและอาจารย์ ก็รู้สึกไม่ค่อยเกร็งเหมือนตอนแรกพอจบเทอมก็คิดว่าไม่ยากและสนุกกับการบริการและสิ่งสำคัญที่อาจารย์สอน คือ การทำงานเป็นทีม”